Veiligheid

Veiligheid gaat voor!

IBA, voor veilige bedrijven en projecten

 

Wij kunnen u zowel adviseren over de arbeidsveiligheid van uw bedrijf, alsook het door u gewenste project begeleiden. IBA kent een uitgebreid netwerk en brengt u dan ook graag in contact met een van onze veiligheidskundigen.

Deze veiligheidskundigen zijn minimaal MVK* opgeleid en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en technieken op het gebied van horizontaal en verticaal transport .Wij garanderen u een hoge professionaliteit en deskundigheid bij het verlenen van veiligheidskundige ondersteuning.

Heeft u direct veiligheidskundige ondersteuning nodig? Neem dan contact op met IBA.

U kunt ons telefonisch bereiken via +316 533 96 050, of stuur een mail naar info@kraanmachinisten.eu 

 

betreft VCA certificering IBA.

 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat aan de Arbo-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voldoet.

Voorheen was IBA VCA* gecertificeerd , echter door de verandering van de bedrijfsvoering, kan IBA niet als bedrijf niet gecertificeerd worden omdat het niet alle eisen voldoet zijn die hieraan worden gesteld.. ( geen Personeel )

Om toch werkzaamheden uit te kunnen voeren waar VCA  vereist is, heeft IBA en zijn zelfstandige medewerkers .

een VCA VOL certificaat;

beschikt IBA over een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie);

werkt IBA met materieel en middelen die goedgekeurd zijn.

RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting die in de Arbo-wet is vastgelegd en geldt voor alle bedrijven en instellingen. Hierin worden de risico’s die binnen uw bedrijf aanwezig zijn opgenomen op gebied van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Ook volgt hieruit een plan van aanpak waarmee u een veiligere en betere werksituatie kunt creëren.

IBA voldoet dus aan de eisen van VCA ,en kan voor VCA gecertificeerde bedrijven blijven werken .

BRON VCA Nederland en SSVV